Pompa ciepła jako ekologiczne źródło energii

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu atmosferycznym to wyzwanie, z którym boryka się większość krajów na świecie, w tym Polska. To globalny problem, w celu rozwiązania którego podejmowane są próby ograniczenia emisji spalin, głównie pochodzących z gospodarstw domowych. Spośród dostępnych technologii ogrzewania pompy ciepła są najbardziej efektywne, ponieważ pracują w sposób nieszkodliwy dla środowiska ? urządzenia te nie produkują dymu, popiołu ani żadnych innych substancji szkodliwych dla środowiska. Moc czystej energii. Zatem inwestowanie w takie systemy okazuje się bardzo zasadne w kontekście globalnego problemu ze smogiem.

Pompy ciepła to niewielkie ekologiczne urządzenia służące przede wszystkim do ogrzewania domu. W tym celu pobierają ciepło pochodzące z otoczenia (wody, gruntu lub powietrza), czyli tak zwanego dolnego źródła, i przekazują je do źródła górnego ? instalacji grzewczej (grzejników lub ogrzewania podłogowego). Wybór rodzaju pompy ciepła, a dokładniej jej dolnego źródła, zależy od warunków, w których będzie ona funkcjonować: powierzchni działki, strefy klimatycznej, w jakiej zlokalizowany jest dom, poziomu wód gruntowych i ich składu chemicznego, a także przekroju geologicznego ziemi na działce (rodzaju gruntu).

Choć pompy ciepła należą do najczystszych technologii, w polskich domach stosowane są wciąż sporadycznie. Przyczynia się do tego nadal dość wysoki koszt inwestycji i oraz szczególne warunki, które muszą być spełnione przy instalacji pompy gruntowej. Zupełnie inaczej i dużo łatwiej jest w przypadku powietrznych pomp ciepła.

grzejniki-purmo.pl - . oceniony przez 351 odwiedzających na: 4.7 / 5