Dobór zasobnika do pieca CO

Kompletując domową kotłownię należy uwzględnić ilość osób, jakie będą korzystały z ciepłej wody i wybiera się taką pojemność (wielkość) zasobnika, by przypadało około 35-50 litrów na osobę. W przypadku zasobnika solarnego, gdzie uzyskuje się niższą niż w piecu temperaturę ogrzanej wody, pojemność ta powinna być przynajmniej dwukrotnie większa. W domu chodzi przecież o otrzymanie komfortu ciepłej wody przy optymalnych kosztach jej uzyskania. Mniejszy objętościowo zasobnik wymusza bowiem utrzymywanie w nim wyższej temperatury, bo gdy jednocześnie kilka osób korzysta z prysznica, przepływ jest większy i zasobnik nie zapewni oczekiwanego komfortu ciepłej wody dla wszystkich. Aby uzyskać taką samą objętościowo ilość ciepłej wody, jak z zasobnika większego, miesza się zimną wodę z wodą podgrzaną, dlatego musi być ona gorętsza. To z kolei pociąga za sobą szybsze zużycie sprzętu, gdyż przy wyższej temperaturze łatwiej osadza się kamień na wężownicy i jest go więcej. Kupując mniejszy zasobnik “oszczędzasz” jedynie na jednorazowej inwestycji, bo w kosztach eksploatacji utopione są także “straty postojowe” lub “dobowe stałe straty energii”.

Podniesienie temperatury zasobnika z 50 na 70 stopni zwiększa straty postojowe o 70 %. Porównując te straty w skali miesiąca, zastosowanie zasobnika dwukrotnie większego, pracującego przy niższej temperaturze, powoduje, że płacisz więcej jedynie o 2-4 zł! Za to dostajesz niepodważalne korzyści przede wszystkim w postaci komfortu ciepłej wody oraz większej trwałości i żywotności sprzętu. Dodatkowe koszty wynikające z wyboru mniejszego zasobnika to cena zamontowania automatycznych zaworów mieszających, które są konieczne, by uniknąć poparzenia domowników wodą o wyższej temperaturze. No i rzecz oczywista, przy małym zasobniku piec musi załączać się częściej, aby utrzymać ustawioną temperaturę, co skraca żywotność pomp i palnika.

W przypadku gdy w instalacji są wykorzystywane kolektory słoneczne, większy zasobnik to także zapas ciepłej wody na kolejny pochmurny dzień lub dwa.

Zasobniki do pieców CO oraz solarne

 

grzejniki-purmo.pl - . oceniony przez 351 odwiedzających na: 4.7 / 5